این روزهاهمش مشغول کاربودم زیاد میهمانی نرفتیم و همش در خونه بودیم فقط بافراز سری خونه بابا میزدیم یک شب شام میهمان پسردایی مصطفی رفتیم باغ لاله توی پونک بود خیلی خوش گذشت و حسابی با عرشیا و راستین بازی کردی خیلی ازت عکس گرفتم ولی قبل از کپی کردن همه را پاک کردی .

یکروز هم ناهار رفتیم جاجرود با دایی محمود میهمان ما بودند.

این روزا خیلی شیطان شدی همش دوست داری شیطانی کنی

/ 0 نظر / 10 بازدید