نذری پدر جون

سلام تو این مدتی که نبودیم اتفاقات زیادی افتاد فراز و باباش یه سفر به بروجرد داشتند بعد یکبار هم همه با هم رفتیم سمنان .

فراز توی درساش خیلی پیشرفت کرده در نوشتن مشقاش کمی تنبلی میکنه که اون هم با سماجت ما مینویسه تواین مدت کاردستیهای زیادی درست کرده که سر فرصت عکساشو میزارم

ازاینکه پسرم میتونه بنویسه و بخونه خیلی خوشحالم و خدا را شکر میکنم

/ 0 نظر / 21 بازدید