تولد فراز

با تاخیر طولانی دوباره اومدیم

تو نیمه خرداد ماه اسباب کشی کردیم از شرق تهران اومدیم غرب . دوری از خانواده یه کم رام سخت بود ولی باید میرفتم چون مغازه بابا اونجا بود و ماهم باید نزدیک او باشیم صبحا با بابا میرفتی سرکار و ظهر هم میومدید خونه ناهار میخوردید و یه کم استراحت و دوباره میرفتید بعدظهر هم من ازسرکار میومدم دنبالت میرفتیم خونه .خودت که راضی بودی

 

/ 0 نظر / 18 بازدید