این ماه مجبور شدم مدرسه فراز را عوض کنم از مدرسه به مهد و پیش دبستانی سرو تغییر مکان داد و نزدیک محل کار خودم ثبت نام کرد .صبحها باهم بیرون میومدیم و بعدظهر ساعت 4 بعدظهر میومد اداره پیش خودم و باهم بر میگشتیم خونه . صبحها کاملا سرحال بود زمان برگشت هم تواداره پر انر{ی ولی موقع برگشت تو اتوبوس می خوابید زمان پیاده شدن خواب الود و غرغرو  تا پیش ماشین میادو بعد تو ماشین تا دم خونه میخوابه .

اسم معلم اولی خانم گودرزی بود و در پیش دبستانی جدید خانم حبیبی روز دوم شروع کلاس رفتند اردو موزه دارآباد و کلی بهش خوش گذشت .

عکسای زیر  مربوط به کاروان گل بود که از بوستان پلیس  رد میشد و با علی و مامانش  رفتیم تماشا

 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید